Tilskott til hangar på Sogndal lufthamn

I Sogn og Fjordane har det over tid vore eit mål å få etablert ein hangar på Sogndal lufthamn. Både fylkeskommunen, fleire kommunar og private aktørar har delt målsetjinga, og på ulike måtar vore involverte i planane med å få gjennomført eit slikt prosjekt.

Finansiering av hangaren er planlagd som ein kombinasjon av tilskott frå offentlege og private aktørar.

Sogn og Fjordane fylkeskommune, Sogn Næring AS og kommunane Balestrand, Leikanger, Luster, Lærdal, Sogndal, Vik og Nye Sogndal har no vedteke å yte støtte til prosjektet under gruppeunntaksforordningen (forordning (EU) No 651/2014) artikkel 56a (støtte til regionale flyplassar).

Støttebeløpa som er vedteke utbetalte går fram av tabellen under. Protokoll frå vedtak ligg som lenker. 

Sogn og Fjordane fylkeskommune  

3 000 000 kr
Balestrand kommune

100 000 kr

Leikanger kommune

500 000 kr

Luster kommune

500 000 kr

Lærdal kommune

300 000 kr

Nye Sogndal kommune   

1 000 000 kr

Sogndal kommune 

1 000 000 kr

Vik kommune

300 000 kr

Sogn Næring AS 

100 000 kr

 

Del dette:

Relaterte lenker

Fylkesdirektør

Jan Heggheim

Jan Heggheim

fylkesdirektør for næring og kultur

jan.heggheim@sfj.no
905 66 623

 

Endre Høgalmen

assisterande fylkesdirektør for næring og kultur
Endre.Hogalmen@sfj.no
952 07 789

Tilsette

Ansvarleg eining

Sogn og Fjordane fylkeskommune
post@sfj.no
57 63 80 00