Fire personar inne i ein sal, stolrekke bak.
Fire personar inne i ein sal, stolrekke bak.

Odd Gunnar Myhre, Vågsøy kommune, Rakel Sørhaug, Frida Bjørnereim og Mathilde Haug frå Ungdommens ressursgruppe Foto: Eva Kristin Svidal/Sogn og Fjordane fylkeskommune

Ungdommens ressursgruppe

Ungdommens ressursgruppe (URG) i Sogn og Fjordane ei gruppe ungdomar som er med å utvikle UKM (Ung kultur møtest) i fylket.

Ungdommens ressursgruppe er sett saman av unge menneske frå ulike delar av fylket. Dei kjem med innspel og idear til korleis UKM i Sogn og Fjordane kan bli endå betre. Dei er ungdomsstemmene inn i arbeidet med UKM på fylkesnivå. 

Eitt av måla til gruppa er å auke deltakartalet på UKM gjennom å informere og inspirere andre til å delta. URG har også ei sentral rolle på UKM-festivalen Sogn og Fjordane. Der har dei ansvaret for sosiale aktivtetar på kveldstid. Målet deira er å snakke med alle deltakarane i løpet av festivalen. 

Ta gjerne kontakt med URG om du har spørsmål om eller idear til UKM – eller om du på anna vis er interessert i UKM-festivalen Sogn og Fjordane.

 

Del dette:

Kontakt

sognogfjordane@urg.ukm.no

Rakel Sørhaug
907 42 421
rsorhaug@gmail.com

Frida Bjørnereim
413 88 156
fribjorn@gmail.com

Relaterte lenker

Fylkesdirektør

Jan Heggheim

Jan Heggheim

fylkesdirektør for næring og kultur

jan.heggheim@sfj.no
905 66 623

 

Ingebjørg Erikstad 

assisterande fylkesdirektør for næring og kultur

ingebjorg.erikstad@sfj.no
415 30 941

Tilsette

Ansvarleg eining

Sogn og Fjordane fylkeskommune
post@sfj.no
57 63 80 00