Utleige

Bustad

Fylkeskommunen eig og leiger ut bustader. Dette er i første rekkje meint som etableringsbustader til nytilsette som får tilbod om slik bustad i opptil tre år. Om det er mange ledige bustader i eit område kan det vera aktuelt å leiga ut til andre enn tilsette.

Fylkeskommunen har bustader i ulikt omfang i følgjande stader:

  • Aurland
  • Eid
  • Førde
  • Leikanger
  • Lærdal
  • Mo

Næring

Fylkeskommunen leiger ut lokale til ulik næringsverksemd der det er overskot på areal og forhalda elles ligg til rette. Fylkeskommunen leiger også inn areal hovudsakleg til tannhelsetenester og skuledrift.

Del dette:

Kontakt

Bustad

Line Bergheim
line.bergheim@sfj.no
481 30 850

Næring

Geir Afdal
Geir.Afdal@sfj.no
482 76 840

Relaterte lenker