Via ferrata foto Sindre Thoresen Lønnes
Via ferrata foto Sindre Thoresen Lønnes

Foto: Sindre Thoresen Lønnes, Den Norske Turistforening

Utlysing infrastrukturmidlar

Tilskot til prosjekt retta mot infrastruktur i reiselivet er opna for dei som ynskjer å søkje. Søknadsfrist i år er 1. september 2016 for prosjekt med oppstart i 2017.

Grunna reduksjon i tilskot frå Kommunal- og moderniseringsdepartementet til denne ordninga ser vi oss nødt til å gjere ei prioritering ved tildeling av midlar. I år vil fylkeskommunen difor prioritere å støtte prosjekt som har fått støtte tidligare i 2016. Utover dette gjeld dei same vilkåra som ved tidligare utlysingar.

Fullstendig utlysingstekst og lenkje til søknadsskjema.

Del dette:

Relaterte lenker

Fylkesdirektør

Jan Heggheim

Jan Heggheim

fylkesdirektør for næring og kultur

jan.heggheim@sfj.no
905 66 623

 

Endre Høgalmen

assisterande fylkesdirektør for næring og kultur
Endre.Hogalmen@sfj.no
952 07 789

Tilsette

Ansvarleg eining

Sogn og Fjordane fylkeskommune
post@sfj.no
57 63 80 00