Illustrasjon av den planlagde oljeplattforma Snorre-C. Illustrasjon: Petoro
Illustrasjon av den planlagde oljeplattforma Snorre-C. Illustrasjon: Petoro

Illustrasjon: Petoro

Vekst i Vest 29. oktober

Kva planar har Statoil for vidare utvikling av Snorre-feltet? Blir det gjort nok for å sikre utvinning frå modne område på norsk sokkel?

Presentasjonar frå konferansen

Dette er blant spørsmåla som dannar ramma for petroleumskonferansen Vekst i Vest i Florø 29. oktober 2015.

Konferansen har mål om å få fram eit oppdatert bilete av situasjonen på norsk sokkel, ikkje minst i den nordlege Nordsjøen. Vi får også spanande innlegg frå verksemder i fylket, der samarbeid, utvikling og eigne erfaringar står sentralt.

Målgruppene for konferansen er næringsliv, politikarar, interesseorganisasjonar og andre som er interesserte i å vite kva som skjer i petroleumsbransjen generelt og i Sogn og Fjordane spesielt. Konferansen vert arrangert av Sogn og Fjordane fylkeskommune, Maritim forening Sogn og Fjordane og Norsk Petroleumsforening Sogn og Fjordane.

Arrangørane inviterer til ein dag med matnyttig informasjon og mykje god nettverksbygging.

Her finn du nærare informasjon, fullstendig program og påmelding.

For meir informasjon

Audun Erik Sunde
916 45 874
audun.erik.sunde@sfj.no

Del dette:

Relaterte lenker

Fylkesdirektør

Jan Heggheim

Jan Heggheim

fylkesdirektør for næring og kultur

jan.heggheim@sfj.no
905 66 623

 

Endre Høgalmen

assisterande fylkesdirektør for næring og kultur
Endre.Hogalmen@sfj.no
952 07 789

Tilsette

Ansvarleg eining

Sogn og Fjordane fylkeskommune
post@sfj.no
57 63 80 00