Fylkesvaraordførar Åshild Kjelsnes og dei andre konferansedeltakarane frå komande Vestland fylke.
Fylkesvaraordførar Åshild Kjelsnes og dei andre konferansedeltakarane frå komande Vestland fylke.

Fylkesvaraordførar Åshild Kjelsnes og dei andre konferansedeltakarane frå komande Vestland fylke.

Verdsarv i demokrati- og fredsperspektiv

 Fylkesvaraordførar Åshild Kjelsnes deltok saman med ein delegasjon frå framtidige Vestland fylkeskommune på den nordiske verdsarvkonferansen i Stockholm 1.–4. september.

Både Sogn og Fjordane og Hordaland er representerte på verdsarvlista til Unesco, Sogn og Fjordane blant anna med Vestnorsk Fjordlandskap (Nærøyfjorden). Åshild Kjelsnes er medlem i verdsarvrådet for Vestnorsk Fjordlandskap og deltok på konferansen i samband med det.

Den nordiske verdsarvkonferansen er den årlege møtestaden for dei nordiske verdsarvstadane, og årets konferanse var lagt til Stockholm. Temaa handla om kulturarven og berekraftig bruk av denne, i tillegg til at ein såg verdsarven i eit fredsperspektiv. Det var ekskursjonar og omvisingar til verdsarvstadar, bygningar, naturreservat og ein skogskyrkjegard.

– Arbeidet med å skjøtte verdsarvstadane våre er eit grenselaust demokrati- og fredsskapande arbeid, som vi bør verdsetje endå høgare enn vi gjer. Utan kulturarven mistar vi både røter og identitet, seier fylkesvaraordførar Åshild Kjelsnes.

Del dette: