Verksemder og eigarskap

Fylkeskommunen yter tenester gjennom fleire verksemder, og har eigarskap i ei rekke selskap i regionen.

Verksemder

Eigarskap

Fylkestinget vedtok prinsipp for eigarpolitikk fyrste gong i desember 2008. Kvart år vert det gjort vurderingar av mellom anna samfunnsansvar, etikk, korleis utøve fylkeskommunalt eigarskap, samt regelverk knytt til habilitet for folkevalde i ulike roller.

Ei eigarmelding om fylkeskommunal eigarskap i selskap vert lagt fram for fylkestinget kvart år.

Del dette:

Kontakt

Tore Eriksen
fylkesrådmann
tore.eriksen@sfj.no
415 30 932

Paal Fosdal
ass. fylkesrådmann
paal.fosdal@sfj.no
906 39 859

Relaterte lenker