Fylkesvåpena til dei fire fylka på Vestlandet, Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland.
Fylkesvåpena til dei fire fylka på Vestlandet, Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland.

Vestlandsrådet

Vestlandsrådet er eit politisk samarbeidsråd mellom fylkeskommunane i Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland. 

Dei fire fylkeskommunane har tradisjonar for eit tett og godt samarbeid på mange felt. Tidleg på 2000-talet fann dei det føremålstenleg å etablere eit formelt samarbeidsråd, og 8. januar 2003 vart Vestlandsrådet konstituert.

Vestlandsrådet sin nettstad: www.vestlandsraadet.no

Vestlandsrådet skal

  • styrke landsdelen, både nasjonalt og internasjonalt
  • koordinere den politiske innsatssen til bete for landsdelen innanfor definerte satsingsområde og utvikle effektive tenester på tvers av fylkesgrensene
  • fremje andre politiske saker av felles interesse
  • aktivt påverke rammevilkår for landsdelen og medlemsfylka
  • skape samhandlingsarenaer på Vestlandet
  • ta initiativ til samarbeidsprosjekt på tvers av fylkesgrensene

20 medlemer utgjer sjølve Vestlandsrådet, fem frå kvart fylke. Rådet møtest tre gonger i året, og leiarvervet går på omgang mellom fylkesordførarane.

Medlemane frå Sogn og Fjordane 2015–2019

Del dette:

Kontakt

Endre Høgalmen
ass. fylkesdirektør for næring og kultur
Endre.Hogalmen@sfj.no
952 07 789

Relaterte lenker

Kontaktinfo

Jenny Følling
fylkesordførar
jenny.folling@sfj.no
479 05 990

Åshild Kjelsnes
fylkesvaraordførar
ashild.kjelsnes@sfj.no
918 88 568