Heim/Flora vidaregåande skule/Opplæringstilbod/Helse- og oppvekstfag/Vg1 Helse og oppvekstfag

Vg1 Helse og oppvekstfag

Helse- og oppvekstfag utdannar deg til å jobbe med menneske. 

Første året lærer du korleis du skal gi omsorg og støtte til menneske som treng hjelp. I tillegg vil du få grunnleggande teoretiske kunnskapar om kroppen si oppbygging og funksjonar, sosialfag, førebyggande helsearbeid, kostlære, hygiene og førstehjelp.

Flora vgs. har to klassar med 15 elevar i kvar på Vg1. Helse- og oppvekst er samlokalisert i ei eiga avdeling på bygget med stue, kjøkken og andre fagretta rom. Allereie første året får elevane prøvd seg i arbeidspraksis slik at dei skal bli tryggare på kva retning ein bør velje vidare.

Kontakt

Ingunn Selås
Avdeingsleiar for helse- og oppvekstfag og idrettsfag
ingunn.selas@vlfk.no
41 53 06 79

Relaterte lenker