Heim/Flora vidaregåande skule/Opplæringstilbod/Helse- og oppvekstfag/Vg1 Helse og oppvekstfag

Vg1 Helse og oppvekstfag

Helse- og oppvekstfag utdannar deg til å jobbe med menneske. 

Første året lærer du korleis du skal gi omsorg og støtte til menneske som treng hjelp. I tillegg vil du få grunnleggande teoretiske kunnskapar om kroppen si oppbygging og funksjonar, sosialfag, førebyggande helsearbeid, kostlære, hygiene og førstehjelp.

Flora vgs. har to klassar med 15 elevar i kvar på Vg1. Helse- og oppvekst er samlokalisert i ei eiga avdeling på bygget med stue, kjøkken og andre fagretta rom. Allereie første året får elevane prøvd seg i arbeidspraksis slik at dei skal bli tryggare på kva retning ein bør velje vidare.

Tips ein ven Skriv ut

Kontakt

May Liss Giil
leiar for skulemiljø / tilpassa opplæring og seksjonsleiar for helse- og oppvekstfag
May-liss.giil@sfj.no
41 53 07 84

Relaterte lenker