Heim/Hafstad vidaregåande skule/Opplæringstilbod/Kunst, design og arkitektur/Vg3 Kunst, design og arkitektur

VG3 Kunst, design og arkitektur (KDA)

Namnet "Kunst, design og arkitektur" skildrar godt det du vil få arbeide med på dette programområdet.

Kunst (teikning, maling, skulptur, installasjonar m.m), Design (grafisk design, layout, produktdesign/industridesign m.m), og Arkitektur (3D-teikneprogram, perspektivteikning, bygge modellar av bygningar/hus, interiør m.m). Programområdet er studieførebuande, og Hafstad vgs vil tilby vg1, vg2 og vg3. NB KDA på vg3 vil erstatte Studiespesialisering med formgjevingsfag vg3 i skuleåret 2018-19.

VG3 Welcome to Amerika.jpg

Over: "Welcome to Amerika". Installasjon av vg3-elevar. Foto: Faglærar Wenche Steinsvik

VG3 Karikaturteikning.jpg

Over: Karikaturteikningar laga av elevar i 3sfa. faglærar: Wenche Steinsvik

Fag- og timefordeling på vg3 (henta frå vilbli.no)

421280280
  Timer
Fellesfag 421
Felles programfag 280
Valgfrie programfag 280
  0

Fellesfag (421 timar)

Felles programfag (280 timar)
Valfrie programfag (280 timar)*
Kva fag du kan velje, er avhengig av skulen sitt tilbod.
Timane blir brukt enten til vidare spesialisering i kunst, design og arkitektur:
eller til programfag frå andre programområde i studieførebuande utdanningsprogram:

Fotnoter

* Hadde du ikkje framanspråk på ungdomstrinnet? I så fall må du ta framandspråk nivå II med 140 timar som fellesfag, og du har difor normalt ikkje plass til mer enn 140 timar valfritt programfag på Vg3, sjå Fremmedspråk.

Her kan du finne meir informasjon om Kunst, design og arkitektur

VG3 elevarbeid A.jpg

Foto til venstre: Mona Fossdal. Foto til høgre: Grete Huus. Elevar/elevarbeid frå 3sfa. Stoldesign av gjenbruksmateriell, oppg. m faglærar Grete Huus

 

VG3 elevarbeid B.jpg

Over: Elevarbeid frå 3sfa. Foto: Faglærar: Grete Huus

Kontakt

Mona portrett

Mona Fossdal

Avdelingsleiar for medium og kommunikasjon, og for kunst, design og arkitektur

mona.fossdal@vlfk.no

57 63 75 71 / 959 67 738

 

Samlingsstyrarar:

Wenche Steinsvik:

57 63 75 77 / 948 48 600

Svein Myklebust:

57 63 75 76 / 905 21 236

 

Informasjon:

BLOGG for KDA

Informasjonsfilm om KDA